"Avui dia si la teva empresa no està a internet, no existeix, per això des Micromuntatges Informàtics volem ajudar-te a evolucionar. T'oferim una gran varietat de productes perquè el teu negoci tingui presència a la xarxa"
Deixa'ns ser el teu company de viatge!
 
LOPD
Llei Obligatòria de Protecció de Dades
Protecció de les dades dels teus clients i / o associats.
<div style="text-align: center;"><i class="fa fa-lock" style="font-size: 120px;"><br /></i> <span style="font-size: 24pt;"><br /> RGPD</span></div>


RGPD
 

Reglament General europeu de Protecció de Dades
<div style="text-align: center;"><i class="fa fa-laptop" style="font-size: 120px;"><br /></i> <span style="font-size: 24pt;"><br /> LSSI-CE</span></div>


LSSI-CE
 

Llei de Serveis de la Societat de la Informació del Comerç Electrònic
"A TOTS els professionals, empreses i organismes, públics i privats que tracten dades de caràcter personal"
"A TOTS els professionals, empreses i organismes, públics i privats que tracten dades de caràcter personal"

Fitxers de caràcter personal

 
"Haurà de comunicar a l'AEPD mitjançant la corresponent inscripció de fitxers, l'existència de fitxers amb dades personals i les possibles modificacions"

Document de seguretat

 
"Elaborar el Document de Seguretat que recopilarà les mesures d'índole tècnica i organitzativa d'acord amb la normativa de seguretat vigent. Serà d'obligat compliment per a TOT el personal amb accés als sistemes d'informació"

Contractes de confidencialitat

 
"Subscriure els contractes de confidencialitat, amb el personal de l'entitat, amb els Encarregats del Tractament i Delegat de Protecció de Dades"

Adequació de la documentació

 
"Adequar la documentació que utilitzem. Legitimar les dades personals de què disposa mitjançant el compliment dels següents principis de la LOPD:
  • Principi del consentiment de l'afectat.
  • Principi d'informació a l'afectat.
  • Principi de qualitat de les dades. "

Seguretat

 
"Implantar les mesures de seguretat tècniques i organitzatives segons el nivell de seguretat aplicable"

"La RGPD comporta canvis importants en la protecció de dades i l'adaptació d'aquesta és obligatòria"

Drets dels ciutadans

 
"Nous drets dels ciutadans: dret a l'oblit, la portabilitat de dades i limitació d'ús de les dades"

Bretxes de seguretat

 
"En l'Autoritat de Control (a Espanya és l'AEPD) ha de notificar: les bretxes de seguretat i sol·licitar una autorització prèvia per a determinats tipus de tractament"

DPD

 
"Creació de la figura del delegat de Protecció de Dades (DPD)"

Consentiment explícit

 
"Tots els consentiments han de ser explícits. Desapareix el consentiment tàcit"

Apercebimiento i sanció

 
"S'anul·la el concepte" apercebimiento "advertència. Les sancions augmenten, les infraccions greus passen a ser de fins a 10 milions o un 2% de la facturació del ejercició anterior i les infraccions molt greus passen de fins a 20 milions o un 4% de la facturació de l'exercici anterior "

LSSI-CE

 
"La LSSIce (Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic) és d'obligat compliment per a totes les empreses i persones que duguin a terme activitats que es realitzen per mitjans electrònics i tinguin caràcter comercial o tinguin una finalitat econòmica "

Llei de Cookies

 
"L'art. 22.2 de la LSSIce estableix:" Els prestadors de serveis podran [utilitzar cookies] a condició que els [usuaris] hagin donat el seu consentiment després que se'ls hagi facilitat informació clara [...] "
"Han de complir aquestes lleis aquells que donin un ús comercial a les seves pàgines web ia les campanyes publicitàries de correu electrònic o SMS"
 
RGPD
Reglament General europeu de Protecció de Dades
Adaptació obligatòria de la LOPD al reglament europeu.
<div style="text-align: center;"><i class="fa fa-lock" style="font-size: 120px;"><br /></i> <span style="font-size: 24pt;"><br /> RGPD</span></div>


RGPD
 

Reglament General europeu de Protecció de Dades
<div style="text-align: center;"><i class="fa fa-laptop" style="font-size: 120px;"><br /></i> <span style="font-size: 24pt;"><br /> LSSI-CE</span></div>


LSSI-CE
 

Llei de Serveis de la Societat de la Informació del Comerç Electrònic
"A TOTS els professionals, empreses i organismes, públics i privats que tracten dades de caràcter personal"
"A TOTS els professionals, empreses i organismes, públics i privats que tracten dades de caràcter personal"

Fitxers de caràcter personal

 
"Haurà de comunicar a l'AEPD mitjançant la corresponent inscripció de fitxers, l'existència de fitxers amb dades personals i les possibles modificacions"

Document de seguretat

 
"Elaborar el Document de Seguretat que recopilarà les mesures d'índole tècnica i organitzativa d'acord amb la normativa de seguretat vigent. Serà d'obligat compliment per a TOT el personal amb accés als sistemes d'informació"

Contractes de confidencialitat

 
"Subscriure els contractes de confidencialitat, amb el personal de l'entitat, amb els Encarregats del Tractament i Delegat de Protecció de Dades"

Adequació de la documentació

 
"Adequar la documentació que utilitzem. Legitimar les dades personals de què disposa mitjançant el compliment dels següents principis de la LOPD:
  • Principi del consentiment de l'afectat.
  • Principi d'informació a l'afectat.
  • Principi de qualitat de les dades. "

Seguretat

 
"Implantar les mesures de seguretat tècniques i organitzatives segons el nivell de seguretat aplicable"

"La RGPD comporta canvis importants en la protecció de dades i l'adaptació d'aquesta és obligatòria"

Drets dels ciutadans

 
"Nous drets dels ciutadans: dret a l'oblit, la portabilitat de dades i limitació d'ús de les dades"

Bretxes de seguretat

 
"En l'Autoritat de Control (a Espanya és l'AEPD) ha de notificar: les bretxes de seguretat i sol·licitar una autorització prèvia per a determinats tipus de tractament"

DPD

 
"Creació de la figura del delegat de Protecció de Dades (DPD)"

Consentiment explícit

 
"Tots els consentiments han de ser explícits. Desapareix el consentiment tàcit"

Apercebimiento i sanció

 
"S'anul·la el concepte" apercebimiento "advertència. Les sancions augmenten, les infraccions greus passen a ser de fins a 10 milions o un 2% de la facturació del ejercició anterior i les infraccions molt greus passen de fins a 20 milions o un 4% de la facturació de l'exercici anterior "

LSSI-CE

 
"La LSSIce (Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic) és d'obligat compliment per a totes les empreses i persones que duguin a terme activitats que es realitzen per mitjans electrònics i tinguin caràcter comercial o tinguin una finalitat econòmica "

Llei de Cookies

 
"L'art. 22.2 de la LSSIce estableix:" Els prestadors de serveis podran [utilitzar cookies] a condició que els [usuaris] hagin donat el seu consentiment després que se'ls hagi facilitat informació clara [...] "
"Han de complir aquestes lleis aquells que donin un ús comercial a les seves pàgines web ia les campanyes publicitàries de correu electrònic o SMS"
 
LSSI-CE
Llei de Serveis de la Socidedad de la Informació
Compliment obligatori de la LOPD a la teva pàgina web.
<div style="text-align: center;"><i class="fa fa-lock" style="font-size: 120px;"><br /></i> <span style="font-size: 24pt;"><br /> RGPD</span></div>


RGPD
 

Reglament General europeu de Protecció de Dades
<div style="text-align: center;"><i class="fa fa-laptop" style="font-size: 120px;"><br /></i> <span style="font-size: 24pt;"><br /> LSSI-CE</span></div>


LSSI-CE
 

Llei de Serveis de la Societat de la Informació del Comerç Electrònic
"A TOTS els professionals, empreses i organismes, públics i privats que tracten dades de caràcter personal"
"A TOTS els professionals, empreses i organismes, públics i privats que tracten dades de caràcter personal"

Fitxers de caràcter personal

 
"Haurà de comunicar a l'AEPD mitjançant la corresponent inscripció de fitxers, l'existència de fitxers amb dades personals i les possibles modificacions"

Document de seguretat

 
"Elaborar el Document de Seguretat que recopilarà les mesures d'índole tècnica i organitzativa d'acord amb la normativa de seguretat vigent. Serà d'obligat compliment per a TOT el personal amb accés als sistemes d'informació"

Contractes de confidencialitat

 
"Subscriure els contractes de confidencialitat, amb el personal de l'entitat, amb els Encarregats del Tractament i Delegat de Protecció de Dades"

Adequació de la documentació

 
"Adequar la documentació que utilitzem. Legitimar les dades personals de què disposa mitjançant el compliment dels següents principis de la LOPD:
  • Principi del consentiment de l'afectat.
  • Principi d'informació a l'afectat.
  • Principi de qualitat de les dades. "

Seguretat

 
"Implantar les mesures de seguretat tècniques i organitzatives segons el nivell de seguretat aplicable"

"La RGPD comporta canvis importants en la protecció de dades i l'adaptació d'aquesta és obligatòria"

Drets dels ciutadans

 
"Nous drets dels ciutadans: dret a l'oblit, la portabilitat de dades i limitació d'ús de les dades"

Bretxes de seguretat

 
"En l'Autoritat de Control (a Espanya és l'AEPD) ha de notificar: les bretxes de seguretat i sol·licitar una autorització prèvia per a determinats tipus de tractament"

DPD

 
"Creació de la figura del delegat de Protecció de Dades (DPD)"

Consentiment explícit

 
"Tots els consentiments han de ser explícits. Desapareix el consentiment tàcit"

Apercebimiento i sanció

 
"S'anul·la el concepte" apercebimiento "advertència. Les sancions augmenten, les infraccions greus passen a ser de fins a 10 milions o un 2% de la facturació del ejercició anterior i les infraccions molt greus passen de fins a 20 milions o un 4% de la facturació de l'exercici anterior "

LSSI-CE

 
"La LSSIce (Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic) és d'obligat compliment per a totes les empreses i persones que duguin a terme activitats que es realitzen per mitjans electrònics i tinguin caràcter comercial o tinguin una finalitat econòmica "

Llei de Cookies

 
"L'art. 22.2 de la LSSIce estableix:" Els prestadors de serveis podran [utilitzar cookies] a condició que els [usuaris] hagin donat el seu consentiment després que se'ls hagi facilitat informació clara [...] "
"Han de complir aquestes lleis aquells que donin un ús comercial a les seves pàgines web ia les campanyes publicitàries de correu electrònic o SMS"
 
"La qüestió que has de plantejar no és si pots perdre les dades de la teva empresa, sinó com ho solucionaràs. Per això posem a la teva disposició una sèrie de serveis de seguretat. Som i serem la teva solució"